1. اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین‌الملل

دوره 12، شماره 47، زمستان 1394، صفحه 79-112

عبدالحکیم سلیمی


2. بررسی مداخله بشردوستانه در نظام فقهی اسلام

دوره 12، شماره 45، تابستان 1394، صفحه 37-66

مجید وزیری؛ جبار محمدی بلبان آباد


3. حق جنسی در اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با نگاهی نقادانه بر کنوانسیون)

دوره 11، شماره 43، زمستان 1393، صفحه 101-136

احمد عابدی؛ احسان مهرکش


4. بازخوانی بنیان‌های فلسفی نظریه نسبیت در حقوق شهروندی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1393، صفحه 65-95

محمد جواد جاوید


5. تابعیت در اسلام

دوره 11، شماره 41، تابستان 1393، صفحه 107-130

احمد عرب عامری؛ محمدرضا پارسامنش