کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
فلسفه حقوق طبیعی گیاهی بشر

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 121-150

محمد حسین طالبی


ضرورت و راهکارهای حمایت از میراث فرهنگی معنوی در مخاصمات مسلحانه

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 327-355

مریم شاهی زارع؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ اسماعیل شاهسوندی


ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 119-144

سید علی محمد یثربی؛ سینا رازقیان


محدودیت‌های آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکرد به اسناد بین‌المللی

دوره 13، شماره 50، آذر 1395، صفحه 157-179

سیدحسین ملکوتی؛ علیرضا ناصری؛ مرتضی قاسم آبادی