کلیدواژه‌ها = سی.ام.آی
تعداد مقالات: 1
1. بارنامه الکترونیکی بین‌المللی دریایی و کارکردهای آن

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 139-165

مجیدرضا عرب‌احمدی؛ مصطفی السان؛ ابراهیم نوشادی