کلیدواژه‌ها = خسارت
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم

دوره 14، شماره 52، بهار 1396، صفحه 97-126

سید فرید الدین افضل؛ علیرضا آذربایجانی


2. اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 103-128

اسماعیل نعمت اللهی