1. نقدی بر جرم‌انگاری «فعالیت تبلیغی» در پرتو اصل آزادی بیان

دوره 15، شماره 57، تابستان 1397، صفحه 125-155

حسین فخر؛ مینا دیبامهر


2. حق بر فراموش‌شدن؛ از مفهوم‌شناسی تا چالش‌های فراروی آن

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 33-59

نبی اله غلامی؛ حسن علی موذن زادگان