کلیدواژه‌ها = ارتداد
ابعاد فقهی و حقوقی آزادی عقیده

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 85-105

حسین جوان آراسته


سب النبی‌، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 213-231

محمد علی حاجی ده آبادی؛ رحمان صبوحی؛ مهدیه مهدیزاد پایدار


بازپژوهی مجازات سابّ‌الامام

دوره 11، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 39-70

احمد حاجی‌ده‌آبادی؛ عباس نوری