کلیدواژه‌ها = قرارداد
نقد نظریه «عدول از فسخ قرارداد»

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 55-78

محسن اسماعیلی؛ مهدی نریمان پور


نگرش اقتصادی به اصول اخلاقی در حقوق قراردادها

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 253-282

عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی؛ یدالله دادگر


مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با نهادهای مشابه و تشخیص ماهیت آن

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 91-120

محمدحسین تقی پور درزی نقیبی؛ حمید ابهری


بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 7-39

یدالله دادگر؛ عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی