کلیدواژه‌ها = دیه
تعداد مقالات: 4
1. ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 115-140

عباس نیازی؛ علیرضا یزدانیان


3. تخییری یا تعیینی‌بودن حق قصاص

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 7-29

علی محمدی جورکویه


4. تأملی در قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها»

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 31-65

حسینعلی بای