کلیدواژه‌ها = کیفرگذاری
بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیت‌محوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 223-251

اعظم بدری منش؛ سعید معیدفر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ طوبی شاکری گلپایگانی


کیفرگذاری در پرتو اصل کرامت انسان

دوره 15، شماره 56، فروردین 1397، صفحه 133-159

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد