نویسنده = فرج اله هدایت نیا
رویکردشناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی)

دوره 19، شماره 74، آبان 1401، صفحه 7-32

فرج اله هدایت نیا؛ مهدی شوشتری؛ محمد رضا محمودی ضامن جانی


تأثیر اصل عفاف بر سقوط اذن پدر در ازدواج دختر

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 59-71

فرج‌الله هدایت نیا


آثار بیماری‌های واگیردار در حقوق زناشویی

دوره 17، شماره 64، اردیبهشت 1399، صفحه 175-196

فرج‌الله هدایت نیا


آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن

دوره 16، شماره 62، مهر 1398

فرج‌الله هدایت نیا


کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده

دوره 13، شماره 51، اسفند 1395، صفحه 41-70

فرج‌الله هدایت نیا


مبانی نظریه عدالت استحقاقی در حقوق زنان

دوره 11، شماره 42، آذر 1393، صفحه 39-63

فرج‌الله هدایت نیا