نویسنده = عباس نیازی
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 115-140

عباس نیازی؛ علیرضا یزدانیان