نویسنده = سیدنیما حسینی
تعداد مقالات: 1
1. ملاحظات اخلاقی در روش‌های تولید و کاربرد حیوانات تراریخته

دوره 14، شماره 52، بهار 1396، صفحه 163-199

مهدی معلی؛ سیدنیما حسینی