نویسنده = حجت سلیمی ترکمانی
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، ناشی از نقض حقوق بشردوستانة بین‌المللی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 179-205

محمد شمسایی؛ حجت سلیمی ترکمانی