نویسنده = جواد حبیبی‌تبار
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ماهیت و احکام انحلال نکاح به‌لحاظ ترک انفاق

دوره 4، شماره 15، زمستان 1386، صفحه 39-60

جواد حبیبی‌تبار


2. تحلیل ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقود الاثر

دوره 3، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 33-62

جواد حبیبی‌تبار