نویسنده = احمد حاجی ده‌آبادی
تعداد مقالات: 1
1. قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 39-70

احمد حاجی ده‌آبادی