1. امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه

دوره 17، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 267-287

محمد قربانی مقدم؛ سید احمد میرخلیلی؛ قدرت الله خسروشاهی


2. چگونگی شکل‌گیری اماره اثبات دعوی

دوره 13، شماره 49، تابستان 1395، صفحه 81-96

سیداحمد میرخلیلی؛ اکرم غدیری


3. حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 111-137

سیداحمد میرخلیلی؛ حجت عزیزالهی؛ معین فرزانه وشاره