1. چگونگی شکل‌گیری اماره اثبات دعوی

دوره 13، شماره 49، تابستان 1395، صفحه 81-96

سیداحمد میرخلیلی؛ اکرم غدیری


2. حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 111-137

سیداحمد میرخلیلی؛ حجت عزیزالهی؛ معین فرزانه وشاره