نویسنده = روح الله شریعتی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی و حقوق جهانگردان از دیدگاه منابع اسلامی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1384، صفحه 9-32

روح الله شریعتی