1. بررسی جرم شناختی جرایم مرتبط با بیماری های واگیر

دوره 17، شماره 67، زمستان 1399، صفحه 121-150

سیدمحمود میرخلیلی


2. اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی

دوره 16، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 91-120

سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ اکبر طالبی چاهوکی


3. سیاست جنایی افتراقی در سنت علوی با تاکید برعهدنامه مالک

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 145-173

سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد حسنی


4. بزهکاری یقه‌سفیدها از منظر امام علی

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 7-40

سیدمحمود میرخلیلی


5. پیشگیری وضعی از نگاه آموزه‌های اسلام

دوره 1، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 59-76

سیدمحمود میرخلیلی