1. بررسی فقهی ـ حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان

دوره 5، شماره 18، پاییز 1387، صفحه 87-114

علی‌اکبر ایزدی‌فرد؛ حسین کاویار