1. بررسی فقهی و حقوقی هرزه‌نگاری در فضای مجازی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1388، صفحه 97-125

حسینعلی بای؛ بابک پورقهرمانی