1. حل و فصل اختلاف‌های ناشی از اعطای یارانه‌های صادراتی در سازمان تجارت جهانی

دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 29-58

عبدالحسین شیروی؛ مهدی نظرنژاد