نویسنده = محمدمهدی عالمی طامه
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر رضایت پیشین مجنیٌ‌علیه در سقوط قصاص و دیه

دوره 8، شماره 29، تابستان 1390، صفحه 111-131

حسین آقایی‌نیا؛ محمدمهدی عالمی طامه


2. جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین‌المللی

دوره 6، شماره 20، بهار 1388، صفحه 57-87

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی؛ محمدمهدی عالمی طامه