نویسنده = حسین آقایی‌نیا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رضایت پیشین مجنیٌ‌علیه در سقوط قصاص و دیه

دوره 8، شماره 29، تابستان 1390، صفحه 111-131

حسین آقایی‌نیا؛ محمدمهدی عالمی طامه