1. ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 9، شماره 33، تابستان 1391، صفحه 73-105

نعمت‌الله الفت


2. تأملی در مبانی و مفاد الزام و التزام در قراردادها

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 93-120

نعمت‌الله الفت