نویسنده = علیرضا آذربایجانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفاهیم «شرط ایمان در شهادت» در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 63-90

علیرضا آذربایجانی؛ محمد محلّی؛ اسماعیل فدایی