نویسنده = علی طالبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نظریه‌های موجه‌ساز حقوق بشر در غرب و اسلام

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 37-61

محمدحسین طالبی؛ علی طالبی