نویسنده = معین فرزانه وشاره
تعداد مقالات: 2
1. حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 111-137

سیداحمد میرخلیلی؛ حجت عزیزالهی؛ معین فرزانه وشاره


2. مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»

دوره 10، شماره 37، تابستان 1392، صفحه 99-120

علی تولائی؛ معین فرزانه وشاره