1. نشوز زوج در فقه و حقوق خانواده جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 37، تابستان 1392، صفحه 73-97

فرج‌الله هدایت‌نیا؛ سیدجواد سیدعلیزاده گنجی