1. «علم به حرمت» به‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 137-157

محمد رجبی؛ عادل ساریخانی


2. بررسی فقهی شرط «تناسب دفاع و تعدی» در دفاع مشروع

دوره 8، شماره 30، پاییز 1390، صفحه 29-58

عادل ساریخانی؛ علی درودی


3. تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات

دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 89-113

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقابابائی بنی


4. مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمّه

دوره 5، شماره 18، پاییز 1387، صفحه 171-198

عادل ساریخانی؛ روح‌الله اکرمی سراب