1. بررسی فقهی شرط «تناسب دفاع و تعدی» در دفاع مشروع

دوره 8، شماره 30، پاییز 1390، صفحه 29-58

عادل ساریخانی؛ علی درودی


2. تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات

دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 89-113

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقابابائی بنی


3. مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمّه

دوره 5، شماره 18، پاییز 1387، صفحه 171-198

عادل ساریخانی؛ روح‌الله اکرمی سراب