نویسنده = سیدحسن شبیری زنجانی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فقهی حق افشای اثر

دوره 10، شماره 37، تابستان 1392، صفحه 7-43

سیدحسن شبیری زنجانی؛ میثم نعمتی