نویسنده = اکرم غدیری
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی شکل‌گیری اماره اثبات دعوی

دوره 13، شماره 49، تابستان 1395، صفحه 81-96

سیداحمد میرخلیلی؛ اکرم غدیری