تعداد مقالات: 413
402. مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی و تعزیری

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 167-190

محمد علی طالبی آشتیانی؛ احمد باقری


403. آسیب‌شناسی تقنینی ملّی نسبت به حوزه عملکرد قاضی اجرای احکام کیفری

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 169-196

مهدی امیری؛ احمد رمضانی؛ ایرج گلدوزیان؛ سهراب صلاحی


405. مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن براساس آموزه‌های فقه اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 193-220

حمیدرضا جاویدزاده؛ سیدحسن میره ای؛ غلامرضا پیوندی


406. نگاهی به (سیاست) تسامح صفر

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 173-182

جلال الدین قیاسی


407. اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال 2002 میلادی

دوره 2، شماره 5، تابستان 1384، صفحه 181-194

فاطمه قناد


408. اختلافها به مثابة دارایی

دوره 2، شماره 8، بهار 1385، صفحه 167-194

حسین غلامی


409. حقوق بشر و تنوع فرهنگی؛ با نگاهی به رویکرد اسلامی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 199-228

اکبر طلابکی؛ سیدرضا موسوی


410. نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 191-230

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد


412. رویکرد بزه‌دیده محور در پیشگیری از جرم

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 183-197

حمیدرضا جاویدزاده؛ سیدحسن میره ای


413. مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 231-258

محمود حکمت نیا؛ مرتضی محمدی؛ محسن واثقی