426. اصل سرزمینی؛ مبنای نظری و آثار آن در نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 6، شماره 20، بهار 1388، صفحه 7-36

محمود حکمت نیا


427. اختلافها به مثابة دارایی

دوره 2، شماره 8، بهار 1385، صفحه 167-194

حسین غلامی


428. نگاهی به (سیاست) تسامح صفر

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 173-182

جلال الدین قیاسی


429. اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال 2002 میلادی

دوره 2، شماره 5، تابستان 1384، صفحه 181-194

فاطمه قناد


430. نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 191-230

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد


431. تاثیر اکراه در قتل از ناحیه مقتول

دوره 16، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 191-208

حمید مسجد سرائی؛ سهیل ذوالفقاری؛ سعید شیخ


432. انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 191-215

مصطفی انصاری نسب؛ حسن مرادی؛ نجادعلی الماسی


433. مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن براساس آموزه‌های فقه اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 193-220

حمیدرضا جاویدزاده؛ سیدحسن میره ای؛ غلامرضا پیوندی


434. حقوق بشر و تنوع فرهنگی؛ با نگاهی به رویکرد اسلامی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 199-228

اکبر طلابکی؛ سیدرضا موسوی


435. رویکرد بزه‌دیده محور در پیشگیری از جرم

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 183-197

حمیدرضا جاویدزاده؛ سیدحسن میره ای


436. قلمروی آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 217-241

رحیم پیلوار؛ حاتمه صفری


437. فرمان ضد مهاجرتی ترامپ، رئیس جمهورامریکا، در ترازوی حقوق داخلی و بین المللی

دوره 16، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 221-250

محمدمهدی سیفی؛ خیراله پروین


438. مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 231-258

محمود حکمت نیا؛ مرتضی محمدی؛ محسن واثقی


439. نظام مداخلات حمایتی دولت از گروههای آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری با تاکید بر همه‌گیری کرونا

دوره 17، شماره 64، بهار 1399، صفحه 181-204

سیداحمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری