تعداد مقالات: 416
201. بررسی تطبیقی مصلحت در مکاتب فردگرا و جمع‌گرای غربی و فقه امامیه

دوره 8، شماره 28، بهار 1390، صفحه 105-138

حسین رحمت اللهی؛ زهرا پناهی بروجردی


202. تأملی فقهی درباره اعتبار رشد از نظر ازدواج در عقد نکاح

دوره 8، شماره 29، تابستان 1390، صفحه 89-109

محمد باقر پارساپور


203. بررسی فقهی ـ حقوقی قضاوت جمعی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1390، صفحه 77-107

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی؛ سیف‌الله محمدی‌نسب


204. سد ذرائع و پیشگیری از بزهکاری در آموزه‌های اسلامی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1390، صفحه 95-125

سیدمحمود میرخلیلی


205. سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی

دوره 7، شماره 24، بهار 1389، صفحه 87-121

علی محمدی جورکویه


206. بررسی ماهیت فقهی و حقوقی و سود علی‌الحساب اوراق مشارکت

دوره 7، شماره 25، تابستان 1389، صفحه 91-117

محمدنقی نظرپور؛ سیدعبدالله صادقی فدکی


207. تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات

دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 89-113

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقابابائی بنی


208. بررسی حقوقی برائت‌نامه‌های پزشکی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1389، صفحه 83-105

علیرضا پوراسماعیلی


211. جرایم یقه‌سفیدی با نگاهی به آموزه‌های دینی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1388، صفحه 99-131

سیددُرید موسوی مجاب


212. بررسی فقهی و حقوقی هرزه‌نگاری در فضای مجازی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1388، صفحه 97-125

حسینعلی بای؛ بابک پورقهرمانی


213. مسئله خطا در اجتهاد

دوره 12، شماره 45، تابستان 1394، صفحه 107-124

ابوالحسن حسنی


214. اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین‌الملل

دوره 12، شماره 47، زمستان 1394، صفحه 79-112

عبدالحکیم سلیمی


215. مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 85-109

اسماعیل آقابابائی بنی


216. حکمت‌های کیفر در نظام جزایی اسلام

دوره 13، شماره 48، بهار 1395، صفحه 91-125

غلامرضا پیوندی


217. امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 77-108

محمدعلی جاجی ده آبادی


218. اوراق اجاره

دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 89-112

احمد مبلغی


219. جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن

دوره 1، شماره 3، زمستان 1383، صفحه 103-130

محمدحسن قدردان قراملکی


220. نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 85-108

حجت الله فتحی


222. رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1384، صفحه 89-114

ابراهیم عبدی‌پور فرد


223. نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد

دوره 2، شماره 7، زمستان 1384، صفحه 79-104

نعمت الله الفت


224. جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری

دوره 2، شماره 8، بهار 1385، صفحه 89-104

محمود حکمت‌نیا؛ محمد موحدی ساوجی


225. از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت

دوره 3، شماره 9، تابستان 1385، صفحه 95-122

احمد حاجی‌ده‌آبادی