201. مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحة قانون مجازات اسلامی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1388، صفحه 81-104

حجت‌الله فتحی


202. چگونگی شکل‌گیری اماره اثبات دعوی

دوره 13، شماره 49، تابستان 1395، صفحه 81-96

سیداحمد میرخلیلی؛ اکرم غدیری


203. مبانی و قلمرو کفالت قهری از منظر فقه و حقوق

دوره 11، شماره 41، تابستان 1393، صفحه 83-106

محمد صالحی مازندرانی


204. بررسی حقوقی برائت‌نامه‌های پزشکی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1389، صفحه 83-105

علیرضا پوراسماعیلی


205. استنادپذیری ادلة الکترونیکی در امور کیفری

دوره 4، شماره 15، زمستان 1386، صفحه 83-115

امیرحسین جلالی فراهانی


206. مبانی نظری سیاست جنایی در قبال مفاسد اقتصادی

دوره 14، شماره 55، زمستان 1396، صفحه 83-110

محمد حسنی


207. مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 85-109

اسماعیل آقابابائی بنی


208. نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 85-108

حجت الله فتحی


209. تروریسم سایبری

دوره 3، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 85-112

امیرحسین جلالی فراهانی


210. مطالعة تطبیقی آثار تقلب و تقصیر سنگین متصدی حمل و نقل

دوره 4، شماره 14، پاییز 1386، صفحه 85-102

مسعود امانی


211. ماهیت تملیکی بیع کلی بر ذمه و دین

دوره 14، شماره 53، تابستان 1396، صفحه 85-109

علی محمد حکیمیان


212. سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی

دوره 7، شماره 24، بهار 1389، صفحه 87-121

علی محمدی جورکویه


213. تفسیر نظریة شهید صدر(ره) در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه

دوره 2، شماره 5، تابستان 1384، صفحه 87-106

احمدعلی یوسفی


214. بررسی فقهی ـ حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان

دوره 5، شماره 18، پاییز 1387، صفحه 87-114

علی‌اکبر ایزدی‌فرد؛ حسین کاویار


215. تبیین قرارداد اختیار معامله

دوره 5، شماره 19، زمستان 1387، صفحه 87-119

جواد حسین‌زاده


216. بررسی فقهی ـ حقوقی شخصیت حقوقی

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 87-112

حسن آقا نظری


217. واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل‌کتاب

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 89-111

ابراهیم باطنی


218. بررسی استثنائات صلاحیت محاکم نظامی در قانون اساسی

دوره 10، شماره 38، پاییز 1392، صفحه 89-109

جعفر یزدیان جعفری


219. تأملی فقهی درباره اعتبار رشد از نظر ازدواج در عقد نکاح

دوره 8، شماره 29، تابستان 1390، صفحه 89-109

محمد باقر پارساپور


220. تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات

دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 89-113

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقابابائی بنی


221. استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تأثیر آن در تحقق دادرسی عادلانه

دوره 6، شماره 20، بهار 1388، صفحه 89-109

محمدجواد فتحی؛ علی دهقانی


222. اوراق اجاره

دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 89-112

احمد مبلغی


223. رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1384، صفحه 89-114

ابراهیم عبدی‌پور فرد


224. جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری

دوره 2، شماره 8، بهار 1385، صفحه 89-104

محمود حکمت‌نیا؛ محمد موحدی ساوجی


225. نزاکت قضایی: معیارهای تشخیص و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 89-122

عظیم اکبری رودپشتی؛ سید قاسم زمانی