تعداد مقالات: 413
201. سد ذرائع و پیشگیری از بزهکاری در آموزه‌های اسلامی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1390، صفحه 95-125

سیدمحمود میرخلیلی


202. سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی

دوره 7، شماره 24، بهار 1389، صفحه 87-121

علی محمدی جورکویه


203. بررسی ماهیت فقهی و حقوقی و سود علی‌الحساب اوراق مشارکت

دوره 7، شماره 25، تابستان 1389، صفحه 91-117

محمدنقی نظرپور؛ سیدعبدالله صادقی فدکی


204. تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات

دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 89-113

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقابابائی بنی


205. بررسی حقوقی برائت‌نامه‌های پزشکی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1389، صفحه 83-105

علیرضا پوراسماعیلی


208. جرایم یقه‌سفیدی با نگاهی به آموزه‌های دینی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1388، صفحه 99-131

سیددُرید موسوی مجاب


209. بررسی فقهی و حقوقی هرزه‌نگاری در فضای مجازی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1388، صفحه 97-125

حسینعلی بای؛ بابک پورقهرمانی


210. مسئله خطا در اجتهاد

دوره 12، شماره 45، تابستان 1394، صفحه 107-124

ابوالحسن حسنی


211. اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین‌الملل

دوره 12، شماره 47، زمستان 1394، صفحه 79-112

عبدالحکیم سلیمی


212. مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 85-109

اسماعیل آقابابائی بنی


213. حکمت‌های کیفر در نظام جزایی اسلام

دوره 13، شماره 48، بهار 1395، صفحه 91-125

غلامرضا پیوندی


214. امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 77-108

محمدعلی جاجی ده آبادی


215. اوراق اجاره

دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 89-112

احمد مبلغی


216. جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن

دوره 1، شماره 3، زمستان 1383، صفحه 103-130

محمدحسن قدردان قراملکی


217. نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 85-108

حجت الله فتحی


219. رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1384، صفحه 89-114

ابراهیم عبدی‌پور فرد


220. نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد

دوره 2، شماره 7، زمستان 1384، صفحه 79-104

نعمت الله الفت


221. جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری

دوره 2، شماره 8، بهار 1385، صفحه 89-104

محمود حکمت‌نیا؛ محمد موحدی ساوجی


222. از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت

دوره 3، شماره 9، تابستان 1385، صفحه 95-122

احمد حاجی‌ده‌آبادی


223. تروریسم سایبری

دوره 3، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 85-112

امیرحسین جلالی فراهانی


224. صلاحیت کیفری در فضای سایبر

دوره 3، شماره 11، زمستان 1385، صفحه 91-120

امیرحسین جلالی فراهانی


225. تساوی سبب و مباشر در حالت تقصیر طرفین

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 77-92

جلال الدین قیاسی