176. منشأ الزام در احکام فقهى و شرعی

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 67-87

عنایت شریفی


177. پدرسالاری کیفری؛ مفهوم، انواع، مشروعیت و مصادیق آن در حقوق کیفری

دوره 12، شماره 45، تابستان 1394، صفحه 67-106

جعفر یزدیان جعفری؛ الهه خیرمند


178. پژوهشی در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 43، زمستان 1393، صفحه 69-99

محمدمهدی الشریف؛ مریم جلالی؛ زهرا اکرمی ابرقوئی


179. بررسی فقهی ـ حقوقی تعهدات تخییری

دوره 14، شماره 52، بهار 1396، صفحه 69-95

امین حسنوند؛ محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی


180. ایده و حمایت از آن در حقوق مالکیت فکری

دوره 11، شماره 40، بهار 1393، صفحه 71-104

محمدهادی میرشمسی؛ حسام جلائیان دهقانی؛ علیرضا تیموری


181. درآمدی بر مبانی فهم متن از دیدگاه محقق اصفهانی و هرمنوتیک

دوره 9، شماره 34، پاییز 1391، صفحه 71-108

سیدحمیدرضا حسنی


182. قلمرو مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1383، صفحه 71-101

حسینعلی بای


183. رابطه کارشناسی و شهادت در فقه‌ و حقوق

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 71-83

مهدی حسن زاده


184. مبانی، آثار و چالش‌های حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 71-102

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد قادری‌نیا


185. الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 71-92

سید محمد مهدی غمامی


186. نشوز زوج در فقه و حقوق خانواده جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 37، تابستان 1392، صفحه 73-97

فرج‌الله هدایت‌نیا؛ سیدجواد سیدعلیزاده گنجی


187. ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 9، شماره 33، تابستان 1391، صفحه 73-105

نعمت‌الله الفت


188. عدم مشروعیت کاربرد سلاح هسته‌ای در پرتو اصل تفکیک (با رویکرد اسلامی)

دوره 8، شماره 28، بهار 1390، صفحه 73-103

ناصر قربان نیا؛ نادر اخگری بناب


189. روایات قابل استناد در فقه

دوره 13، شماره 48، بهار 1395، صفحه 73-90

سعید ضیائی فر؛ امیرحسین صفاحسینی


190. حقوق مرتبط با حق مؤلف

دوره 4، شماره 13، تابستان 1386، صفحه 73-96

محمود صادقی؛ شیما پورمحمدی


191. چالش قانونمداری در برداشت متفکرین اهل سنت از مشروعیت دولت با تاکید بر عدالت حاکم

دوره 15، شماره 57، تابستان 1397، صفحه 73-97

روح اله ملکی؛ بیژن عباسی؛ سید محمد هاشمی؛ صابر نیاورانی


192. بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به مادّه 483 قانون مدنی

دوره 13، شماره 50، پاییز 1395، صفحه 93-123

فاطمه رجائی


193. امکان سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماریهای همه‌گیر(کرونا) در پرتو قاعده تحذیر

دوره 17، شماره 64، بهار 1399

حسین هوشمند فیروزآبادی


194. بررسی فقهی ـ حقوقی قضاوت جمعی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1390، صفحه 77-107

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی؛ سیف‌الله محمدی‌نسب


195. امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 77-108

محمدعلی جاجی ده آبادی


196. تساوی سبب و مباشر در حالت تقصیر طرفین

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 77-92

جلال الدین قیاسی


197. ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای

دوره 10، شماره 39، زمستان 1392، صفحه 79-111

ناصر قربان‌نیا


198. اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین‌الملل

دوره 12، شماره 47، زمستان 1394، صفحه 79-112

عبدالحکیم سلیمی


199. نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد

دوره 2، شماره 7، زمستان 1384، صفحه 79-104

نعمت الله الفت


200. عناصر ر‌هزن و مؤلفه‌های فهم صحیح تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در اسلام با تاکید بر دیدگاه های آیت الله معرفت

دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صفحه 79-105

مجمد عرب صالحی؛ سعید متقی فر