تعداد مقالات: 413
177. بررسی و نقد نظریه «تفکیک قصد و فعل» در استفاده از سلاح هسته‌ای

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 60-86

محمود حکمت نیا؛ احمد احسانی فر


180. چالش قانونمداری در برداشت متفکرین اهل سنت از مشروعیت دولت با تاکید بر عدالت حاکم

دوره 15، شماره 57، تابستان 1397، صفحه 73-97

روح اله ملکی؛ بیژن عباسی؛ سید محمد هاشمی؛ صابر نیاورانی


182. تبیین نقش عوامل فردی درونی در ارتکاب خشونت خانوادگی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 57-87

علی محمدی جورکویه


183. بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 77-96

محمدحسن صادقی مقدم؛ حامد صالحی علی آبادی


184. نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 63-90

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ معین فرزانه وشاره


185. تفاوت تنقیح مناط و الغای خصوصیت با قیاس

دوره 11، شماره 42، پاییز 1393، صفحه 97-117

مسعود فیاضی


186. بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 40، بهار 1393، صفحه 105-133

اسمعیل رحیمی‌نژاد؛ محدثه صفرخانی


187. مبانی و قلمرو کفالت قهری از منظر فقه و حقوق

دوره 11، شماره 41، تابستان 1393، صفحه 83-106

محمد صالحی مازندرانی


188. حق جنسی در اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با نگاهی نقادانه بر کنوانسیون)

دوره 11، شماره 43، زمستان 1393، صفحه 101-136

احمد عابدی؛ احسان مهرکش


189. واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل‌کتاب

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 89-111

ابراهیم باطنی


190. تحلیل حمایت حقوقی حق افشای اثر

دوره 10، شماره 36، بهار 1392، صفحه 97-114

علیرضا باریکلو


191. مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»

دوره 10، شماره 37، تابستان 1392، صفحه 99-120

علی تولائی؛ معین فرزانه وشاره


192. بررسی استثنائات صلاحیت محاکم نظامی در قانون اساسی

دوره 10، شماره 38، پاییز 1392، صفحه 89-109

جعفر یزدیان جعفری


193. ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای

دوره 10، شماره 39، زمستان 1392، صفحه 79-111

ناصر قربان‌نیا


194. ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 91-121

سیدعباس موسویان؛ سیدعلی‌اصغر رحیمی


195. تصرفات «مَن علیه‌الخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)

دوره 9، شماره 33، تابستان 1391، صفحه 107-133

محمدمهدی الشریف؛ نصرالله جعفری خسروآبادی


196. رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به خانواده

دوره 9، شماره 34، پاییز 1391، صفحه 109-138

علیرضا باریکلو؛ محمد مدیبو جونی


197. اثر تعذر حضور شاهد برای ادای گواهی

دوره 9، شماره 35، زمستان 1391، صفحه 95-111

مهدی حسن‌زاده


198. بررسی تطبیقی مصلحت در مکاتب فردگرا و جمع‌گرای غربی و فقه امامیه

دوره 8، شماره 28، بهار 1390، صفحه 105-138

حسین رحمت اللهی؛ زهرا پناهی بروجردی


199. تأملی فقهی درباره اعتبار رشد از نظر ازدواج در عقد نکاح

دوره 8، شماره 29، تابستان 1390، صفحه 89-109

محمد باقر پارساپور


200. بررسی فقهی ـ حقوقی قضاوت جمعی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1390، صفحه 77-107

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی؛ سیف‌الله محمدی‌نسب