تعداد مقالات: 416
176. مبانی، آثار و چالش‌های حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 71-102

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد قادری‌نیا


177. بررسی فقهی ـ حقوقی تعهدات تخییری

دوره 14، شماره 52، بهار 1396، صفحه 69-95

امین حسنوند؛ محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی


179. بررسی و نقد نظریه «تفکیک قصد و فعل» در استفاده از سلاح هسته‌ای

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 60-86

محمود حکمت نیا؛ احمد احسانی فر


182. چالش قانونمداری در برداشت متفکرین اهل سنت از مشروعیت دولت با تاکید بر عدالت حاکم

دوره 15، شماره 57، تابستان 1397، صفحه 73-97

روح اله ملکی؛ بیژن عباسی؛ سید محمد هاشمی؛ صابر نیاورانی


184. تبیین نقش عوامل فردی درونی در ارتکاب خشونت خانوادگی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 57-87

علی محمدی جورکویه


185. بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 77-96

محمدحسن صادقی مقدم؛ حامد صالحی علی آبادی


186. نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 63-90

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ معین فرزانه وشاره


187. کاوشی فقهی در ضمانت نامه بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

علی سبحانی نیا؛ محمد مهدی کریمی نیا


188. تفاوت تنقیح مناط و الغای خصوصیت با قیاس

دوره 11، شماره 42، پاییز 1393، صفحه 97-117

مسعود فیاضی


189. بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 40، بهار 1393، صفحه 105-133

اسمعیل رحیمی‌نژاد؛ محدثه صفرخانی


190. مبانی و قلمرو کفالت قهری از منظر فقه و حقوق

دوره 11، شماره 41، تابستان 1393، صفحه 83-106

محمد صالحی مازندرانی


191. حق جنسی در اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با نگاهی نقادانه بر کنوانسیون)

دوره 11، شماره 43، زمستان 1393، صفحه 101-136

احمد عابدی؛ احسان مهرکش


192. واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل‌کتاب

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 89-111

ابراهیم باطنی


193. تحلیل حمایت حقوقی حق افشای اثر

دوره 10، شماره 36، بهار 1392، صفحه 97-114

علیرضا باریکلو


194. مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»

دوره 10، شماره 37، تابستان 1392، صفحه 99-120

علی تولائی؛ معین فرزانه وشاره


195. بررسی استثنائات صلاحیت محاکم نظامی در قانون اساسی

دوره 10، شماره 38، پاییز 1392، صفحه 89-109

جعفر یزدیان جعفری


196. ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای

دوره 10، شماره 39، زمستان 1392، صفحه 79-111

ناصر قربان‌نیا


197. ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 91-121

سیدعباس موسویان؛ سیدعلی‌اصغر رحیمی


198. تصرفات «مَن علیه‌الخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)

دوره 9، شماره 33، تابستان 1391، صفحه 107-133

محمدمهدی الشریف؛ نصرالله جعفری خسروآبادی


199. رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به خانواده

دوره 9، شماره 34، پاییز 1391، صفحه 109-138

علیرضا باریکلو؛ محمد مدیبو جونی


200. اثر تعذر حضور شاهد برای ادای گواهی

دوره 9، شماره 35، زمستان 1391، صفحه 95-111

مهدی حسن‌زاده