151. بومی سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1384، صفحه 61-78

محمود حکمت‌نیا


152. مطلقة رجعیه؛ زوجة حقیقی یا زوجة حکمی؟

دوره 2، شماره 8، بهار 1385، صفحه 61-88

احمد حاجی‌ده آبادی


153. مطالعة تطبیقی قاعدة رضایت زیان‌دیده و اقدام (در نظام حقوقی کامن‌لا و اسلام)

دوره 4، شماره 15، زمستان 1386، صفحه 61-82

علیرضا اسماعیل‌آبادی؛ محمدحسن رضوی


154. تأمّلی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه‌ای در حقوق ایران و فرانسه

دوره 16، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 61-90

محسن جعفری بهزادکلائی؛ سام محمدی


155. ضرورت و امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی اسلامی از منظر حقوق بین‌الملل و اسلام

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 61-88

سجاد اختری؛ ابوالفتح خالقی


156. قلمرو شکلی و ماهوی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 41، تابستان 1393، صفحه 63-82

سیدیاسر ضیایی؛ آیت‌اله جلیلی‌‌مراد


157. حجیت عمومات قانون با وجود مخصص شرعی

دوره 10، شماره 39، زمستان 1392، صفحه 63-77

جلال‌الدین قیاسی


158. بررسی مفاهیم «شرط ایمان در شهادت» در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 63-90

علیرضا آذربایجانی؛ محمد محلّی؛ اسماعیل فدایی


159. اصول کلی حقوق؛ عامل پویایی حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 8، شماره 31، زمستان 1390، صفحه 63-93

سیدفضل‌الله موسوی؛ معصومه‌سادات میرمحمدی


160. گستره کارآمدی قاعده فقهی لاضرر

دوره 7، شماره 25، تابستان 1389، صفحه 63-89

عبدالحسین رضائی‌راد


161. بررسی فقهی ـ حقوقی موضوع نمایندگی با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس

دوره 6، شماره 23، زمستان 1388، صفحه 63-96

جلیل قنواتی؛ مصطفی نصرآبادی


162. احسان؛ منبع مسئولیت

دوره 2، شماره 6، پاییز 1384، صفحه 63-88

سید مصطفی ‌‌مصطفوی


163. قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی

دوره 3، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 63-84

سید عباس موسویان


164. کارشناسی؛ دلیلی مستقل از علم قاضی

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 63-76

مهدی حسن زاده


165. نقض حقوق فلسطینی‌ها در نتیجة ساخت دیوار حائل در نظریة مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 4، شماره 16، بهار 1387، صفحه 63-91

ناصر قربان‌نیا


166. ارش شرط

دوره 5، شماره 19، زمستان 1387، صفحه 63-85

ابراهیم عبدی‌پور؛ علی ثقفی


167. بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 63-89

حامد صالحی علی آبادی؛ محمدحسن صادقی مقدم


168. نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 63-90

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ معین فرزانه وشاره


169. بازخوانی بنیان‌های فلسفی نظریه نسبیت در حقوق شهروندی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1393، صفحه 65-95

محمد جواد جاوید


170. گارانتی و تضمین کیفیت کالا (مطالعه تطبیقی الگوهای موجود و راه‌حل‌های مطلوب)

دوره 10، شماره 36، بهار 1392، صفحه 65-96

ابراهیم عبدی پور فرد


171. اوصاف قرارداد اختیار معامله

دوره 6، شماره 22، پاییز 1388، صفحه 65-98

جواد حسین‌زاده


172. مبانی‌ پرداخت دیه از بیت‌المال

دوره 2، شماره 5، تابستان 1384، صفحه 65-86

حسینعلی بای


173. بزهدیده‌شناسی پیشگیرانه با نگاه به سیاست جنایی اسلام

دوره 3، شماره 11، زمستان 1385، صفحه 65-90

سید محمود میرخلیلی


174. بررسی تطبیقی کنوانسیون عاملیت بین‌المللی در حقوق ایران

دوره 4، شماره 14، پاییز 1386، صفحه 65-84

محمد باباپور


175. قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده

دوره 5، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 65-91

ابراهیم عبدی‌پور