126. مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 15، شماره 57، تابستان 1397، صفحه 43-71

سام محمدی؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


127. ماهیت حکم حکومتی و برآیند روش‌شناختی آن

دوره 10، شماره 37، تابستان 1392، صفحه 45-71

محمد عرب صالحی


128. تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر

دوره 13، شماره 50، پاییز 1395، صفحه 61-91

سیدحسین صفایی؛ عارف عبدالهی لاشکی


129. ارزیابی حقوقی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در همه‌گیری جهانی کووید ۱۹

دوره 17، شماره 64، بهار 1399

امیر مقامی؛ علی اکبر جعفری ندوشن


130. ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئلة شرط

دوره 6، شماره 21، تابستان 1388، صفحه 49-79

ناصر قربان‌نیا


131. تسهیل طلاق یا طلاق‌زدایی در حقوق خانواده ایران

دوره 12، شماره 47، زمستان 1394، صفحه 51-77

فرج‌الله هدایت‌نیا


132. ابزار نظارتی استیضاح وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایرادات حاکم بر آن

دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صفحه 51-77

حمزه اشکبوس؛ فیروز اصلانی


133. سلاح‌‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی و حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها

دوره 10، شماره 38، پاییز 1392، صفحه 53-87

محمود حکمت‌نیا


134. تحولات بین‌المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه‌های جغرافیایی با تأکید بر فرش‌های ایرانی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1389، صفحه 57-81

محمود حکمت‌نیا؛ عباس عبادتی وایقان؛ مهدی معلی


135. جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین‌المللی

دوره 6، شماره 20، بهار 1388، صفحه 57-87

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی؛ محمدمهدی عالمی طامه


136. حدود اختیار شوهر در نهی همسر از بزهکاری

دوره 13، شماره 49، تابستان 1395، صفحه 57-80

فرج الله هدایت نیا


137. تبیین نقش عوامل فردی درونی در ارتکاب خشونت خانوادگی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 57-87

علی محمدی جورکویه


138. نسبت حکومت با زندگی مطلوب «نگرشی به رویکرد کمال‌گرایی»

دوره 8، شماره 30، پاییز 1390، صفحه 59-76

محمد راسخ؛ محمدرضا رفیعی


139. عدم‌النفع

دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 59-88

مصطفی سعادت‌مصطفوی؛ حسین هوشمند فیروزآبادی


140. پیشگیری وضعی از نگاه آموزه‌های اسلام

دوره 1، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 59-76

سیدمحمود میرخلیلی


141. نگاهی به فرایند شکل‌گیری دولت الکترونیک و چالشهای فراروی آن

دوره 3، شماره 9، تابستان 1385، صفحه 59-94

ابراهیم باطنی؛ مهدی یزدان‌شناس


142. ابهامات فقهی ـ حقوقی وکالت زوجه در طلاق

دوره 5، شماره 18، پاییز 1387، صفحه 59-86

محمد سروش محلاتی


143. لزوم گذار از ”تعهد به وسیله" به "تعهد به نتیجه" در تفسیرتعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی

دوره 14، شماره 53، تابستان 1396، صفحه 59-84

سید احمد حبیب نزاد؛ سیده زهرا سعید


144. گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یک‌صد و دوازدهم قانون اساسی

دوره 14، شماره 55، زمستان 1396، صفحه 59-82

محمدجواد ارسطا


145. بررسی و نقد نظریه «تفکیک قصد و فعل» در استفاده از سلاح هسته‌ای

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 60-86

محمود حکمت نیا؛ احمد احسانی فر


146. نقد و بررسی تاریخ‌مندی احکام جزایی اسلام

دوره 9، شماره 35، زمستان 1391، صفحه 61-94

غلامرضا پیوندی


147. مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فرآورده‌های دارویی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1390، صفحه 61-88

محمود حکمت‌نیا؛ سمیه عبداللهی ویشکایی


148. تأملی نو بر عیوب موجب فسخ نکاح

دوره 7، شماره 24، بهار 1389، صفحه 61-85

سیدمهدی میرداداشی


149. فرض قانونی علم و اطلاع نسبت به امور حکمی (قانون)

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 61-84

ابوالفتح خالقی؛ علی درودی


150. ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 61-88

حسین قافی