76. مطالعة تطبیقی تعارض‌های داخلی نکاح

دوره 6، شماره 20، بهار 1388، صفحه 31-55

نجادعلی الماسی؛ غلامعلی میرنسب


77. مبانی فقهی بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1388، صفحه 31-48

سیدمهدی منصوری


78. اقتضائات موضوعیت‌داشتنِ دلائل شرعی در قانون مجازات اسلامی

دوره 13، شماره 49، تابستان 1395، صفحه 31-56

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ مهدی سمائی


79. تحلیل نظریات پنجگانه درخصوص حق‌الزحمه‌ متولی امور صغیر وضابطه ومیزان آن

دوره 16، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 31-60

محسن صفری


80. قاعده حریم حمی

دوره 11، شماره 43، زمستان 1393، صفحه 33-67

سعید داودی


81. مبنای «احترام» در شناسایی و حمایت از حریم خصوصی در حوزه ارتباطات

دوره 8، شماره 29، تابستان 1390، صفحه 33-59

جلیل قنواتی؛ حسین جاور


82. تصویر ریاست مرد بر خانواده در آینه وحی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1390، صفحه 33-61

ناصر قربان نیا؛ معصومه حافظی


83. بررسی هزینه‌های جرم با نگرشی اسلامی

دوره 7، شماره 24، بهار 1389، صفحه 33-60

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی؛ سیداحسان حائری


84. بازخوانی مبانی حقوقی امر به معروف و نهی از منکر با نگاهی به حقوق بشر معاصر

دوره 12، شماره 47، زمستان 1394، صفحه 33-50

اکبر طلابکی؛ فیروز اصلانی


85. بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 33-60

علی محمدی جورکویه؛ محسن کاظمی نجف‌آبادی


86. تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی (اجاره بدون مدّت)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 33-60

محمدجواد ارسطا


87. قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1384، صفحه 33-62

احمد حاجی ده آبادی


88. سیری در مستندات فقهی جرم‌انگاری افساد فی ‌الارض

دوره 2، شماره 7، زمستان 1384، صفحه 33-60

حسینعلی بای


89. تحلیل ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقود الاثر

دوره 3، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 33-62

جواد حبیبی‌تبار


90. حق بر فراموش‌شدن؛ از مفهوم‌شناسی تا چالش‌های فراروی آن

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 33-59

نبی اله غلامی؛ حسن علی موذن زادگان


91. نفقه زوجه و اقارب، تقابل دو مفهوم «دین و تعهد»

دوره 10، شماره 39، زمستان 1392، صفحه 35-61

ابراهیم عبدی‌پور؛ نصرالله جعفری خسروآبادی


92. مبانی فقهی حق سکوت متهم در دعاوی جزایی

دوره 7، شماره 25، تابستان 1389، صفحه 35-62

احمد حاجی‌ده‌آبادی؛ روح‌الله اکرمی سراب


93. اجرای حدود در زمان غیبت

دوره 4، شماره 16، بهار 1387، صفحه 35-62

احمد حاجی‌ده‌آبادی


94. مصلحت در فقه امامیه

دوره 5، شماره 18، پاییز 1387، صفحه 35-58

ابوالقاسم علیدوست


95. تحلیل فقهی صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 35-56

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمد صادق طباطبایی


96. موارد امکان جبران خسارت مازاد بر دیه و قصاص

دوره 10، شماره 36، بهار 1392، صفحه 37-64

محمدهادی صادقی


97. بررسی تطبیقی نظریه‌های موجه‌ساز حقوق بشر در غرب و اسلام

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 37-61

محمدحسین طالبی؛ علی طالبی


98. قاعده احترام مبنای مسئولیت مدنی مسلمانان نسبت به یکدیگر

دوره 9، شماره 33، تابستان 1391، صفحه 37-71

علی محمد حکیمیان


99. منشأشناسی صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دوره 9، شماره 34، پاییز 1391، صفحه 37-70

عباسعلی کدخدایی؛ محمد جواهری طهرانی


100. نقدی بر ضمانت قهری کفیل «مقرر در مادّه 740ق.م.»

دوره 9، شماره 35، زمستان 1391، صفحه 37-59

محمد صالحی مازندرانی