تعداد مقالات: 416
51. تعلیق حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری

دوره 13، شماره 50، پاییز 1395، صفحه 37-60

کمال الدین هریسی نژاد؛ مائده سلیمانی دینانی


52. بزهکاری یقه‌سفیدها از منظر امام علی

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 7-40

سیدمحمود میرخلیلی


54. حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه

دوره 14، شماره 53، تابستان 1396، صفحه 7-23

عباس عمادی؛ ابوالفضل شکوری؛ مسعود غفاری


55. چشم‌انداز رهن منفعت از حیث اجرا در نظام حقوقی ایران

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 7-32

محمدحسن صادقی مقدم؛ امین قاسم پور


56. شایستگی های اخلاقی پدر و تأثیر آن در ولایت قهری

دوره 14، شماره 55، زمستان 1396، صفحه 7-26

محسن اسماعیلی


57. قاعدة احترام، تکلیف یا مسئولیت

دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صفحه 7-25

احمد دیلمی


58. ماهیت اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر فقه امامیه

دوره 15، شماره 57، تابستان 1397، صفحه 7-42

محسن اسماعیلی؛ سید علی اصغر رحیمی


59. بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 7-39

یدالله دادگر؛ عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی


61. اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر اجرای احکام فقه امامیه

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 7-40

محسن اسماعیلی


62. انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 7-35

مهدی منتظری؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی؛ عباس قاسمی حامد


63. تاثیر اکراه در قتل از ناحیه مقتول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

حمید مسجد سرائی؛ سهیل ذوالفقاری؛ سعید شیخ


64. مبانی نظریه عدالت استحقاقی در حقوق زنان

دوره 11، شماره 42، پاییز 1393، صفحه 39-63

فرج‌الله هدایت نیا


65. بازپژوهی مجازات سابّ‌الامام

دوره 11، شماره 40، بهار 1393، صفحه 39-70

احمد حاجی‌ده‌آبادی؛ عباس نوری


66. بررسی نظریه مَلِکَ اَن‌یَملِک (حق تملک)

دوره 11، شماره 41، تابستان 1393، صفحه 29-62

اسماعیل نعمت اللهی


67. قاعده حریم حمی

دوره 11، شماره 43، زمستان 1393، صفحه 33-67

سعید داودی


68. تأملی در قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها»

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 31-65

حسینعلی بای


69. موارد امکان جبران خسارت مازاد بر دیه و قصاص

دوره 10، شماره 36، بهار 1392، صفحه 37-64

محمدهادی صادقی


70. ماهیت حکم حکومتی و برآیند روش‌شناختی آن

دوره 10، شماره 37، تابستان 1392، صفحه 45-71

محمد عرب صالحی


71. شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار

دوره 10، شماره 38، پاییز 1392، صفحه 29-52

علیرضا باریکلو


72. نفقه زوجه و اقارب، تقابل دو مفهوم «دین و تعهد»

دوره 10، شماره 39، زمستان 1392، صفحه 35-61

ابراهیم عبدی‌پور؛ نصرالله جعفری خسروآبادی


73. بررسی تطبیقی نظریه‌های موجه‌ساز حقوق بشر در غرب و اسلام

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 37-61

محمدحسین طالبی؛ علی طالبی


74. قاعده احترام مبنای مسئولیت مدنی مسلمانان نسبت به یکدیگر

دوره 9، شماره 33، تابستان 1391، صفحه 37-71

علی محمد حکیمیان


75. منشأشناسی صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دوره 9، شماره 34، پاییز 1391، صفحه 37-70

عباسعلی کدخدایی؛ محمد جواهری طهرانی